Koszyk

Regulamin sklepu internetowego RehMediCare.pl

 

I.WARUNKI OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu internetowego RehMediCare jest:

Pośrednictwo Finansowo-Handlowe „Cent”
Małgorzata Makula
Os. Korfantego pawilon 10
44-240 Żory

tel. 602 463 697

NIP 852 141 42 05
REGON 811805612

zwane dalej w Regulaminie Sprzedawcą.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.rehmedicare.pl

3. Produkty fabrycznie nowe posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu znajduje się w opisie na stronach produktów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

4. Produkty używane objęte są 12 miesięczną gwarancją serwisową świadczoną przez sklep RehMediCare.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu rehmedicare.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia.

6. Żadna z informacji publikowanych w na stronie rehmedicare.pl nie stanowi porady o charakterze medycznym.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupujący/Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania danych osobowych wyłącznie dla siebie. Jednocześnie nie będzie ich wykorzystywać w celach reklamowych i innych, które mogłyby naruszać prawa konsumenta.

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać:

poprzez sklep internetowy, korzystając z gotowych rozwiązań przygotowanych przez Sprzedawcę, e-mailem:

2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "realizuj zamówienie". W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje

6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub i adresu e-mail oraz danych związanych z wysyłką (dokładny adres).

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

10. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego z chwilą składania zamówienia.

 

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje:

przelewem lub kartą kredytową - bezpośrednio na nasze konto w PKO BP S.A. Inteligo nr 50 1020 5558 1111 1400 6900 0033 lub za pomocą PayU- płatności kartami i e-przelewami rozlicza Centrum Rozliczeniowe PayU.pl płatnością za pobraniem - u kuriera, gotówką przy osobistym odbiorze towaru z magazynu Sprzedawcy (Żory, ul. Strażacka 4)

2. Ceny jak i oferowane produkty mogą ulec zmianie.
3. Wszystkie ceny i promocje dotyczą wyłącznie sklepu internetowego Rehmedicare.pl


IV. DOSTAWA I TRANSPORT

1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych. Czas realizacji zamówienia (dostawy) jest podany przy każdym produkcie.

2. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów widoczne są dla Kupującego w zakładce "koszyk". Po przejściu w zakładkę "Realizuj zamówienie" wyświetlają się dostępne przesyłki i koszty transportu do wyboru dla Kupującego. Przejście w tę zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

3. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

V. Reklamacje  

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki prosimy w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody oraz opis uszkodzeń/braków.

2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania oraz posiadają fabryczne opakowanie.

6. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

 

VI. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Wyjątek stanowią fabrycznie nowe produkty medyczne, które zostały rozpakowane. Zwrot takich nie jest możliwy ze względu na ich charakter przeznaczenia oraz zachowanie sterylności. (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.)

2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail lub korespondencyjny poczty tradycyjnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pobierz .pdf (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Przed wysyłką, Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki, gdyż uszkodzony w transporcie towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Zaloguj się or Załóż konto